dissabte, 30 de gener de 2010

LA IDENTITAT FÍSICA : LES MANS

DPEA - Les TAC a l'educació artística a primària. Visual i plàstica

El cos humà ha estat, al llarg de la història, un dels elements essencials de la producció artística i ha generat solucions formals i conceptuals diverses.
Les persones en general i també els artistes de totes les èpoques han utilitzat el propi cos o la temàtica que s'hi relaciona com a mitjà de comunicació tot emprant diferents tècniques i formats amb la finalitat d’expressar idees i sentiments.
Indagarem les possibilitats comunicatives i expressives del cos, aprendrem a observar i a analitzar la imatge que ens ofereixen les persones de l’entorn més proper.
Ens centrarem en una part del cos: les mans. Les mans perquè cada ésser humà té les mans úniques, perquè les mans des de l’inici de la vida ens apropen a la realitat a través del tacte, faciliten la relació amb els altres, són expressives i conformen un llenguatge gestual propi, mostren el pas del temps i les nostres experiències hi deixen empremta, amb elles i les eines creades hem transformat el món, són l’eina bàsica de tots els artistes, formen part de tots els processos creatius…
Les mans ens identifiquen en molts aspectes, nosaltres en destaquem tres:
1-El color de la pell (aspecte purament físic)
2-Les empremtes (aspecte físic relacionat amb l’entorn)
3-La signatura (aspecte físic relacionat amb la personalitat)

La carta de colors de la pell.

Fotografiar la mà de cada nen.
Capturar un fragment de la imatge on es vegi el color de la pell exclusivament
Donar les imatges a cada alumne per ordenar els colors amb diferents criteris: de clar a fosc, per tonalitats (blancs-rosats, groguencs, marrons-negres…). Comentar els resultats de les agrupacions conjuntament.
Dissenyar una carta on queden identificats tots els tons i gammes de cada color.

Indagar en com creen els pintors el color de la pell
Com resolen els artistes el tema del color de la pell a partir de l’observació d’obres d’art o a partir reproduccions d’imatges.
Observar les imatges d’obres d’art (retrats) on el color de la pell o les tècniques per aconseguir-lo són diverses.
Indagar sobre quins han de ser els colors de base per, a partir de barreges, aconseguir el color de pell desitjat.
Buscar el nostre color de pell amb pintura tempera, guaix o aquarel·les i observar els diferents matisos que proporciona cada tècnica.


-Les empremtes
L’empremta de la mà és una mostra inequívoca de cada persona, com ho constaten les empremtes dels dits en el carnet d’identitat. En el vessant artístic trobem ja, en les primeres pintures prehistòriques realitzades amb les mans, mostres de les empremtes.

Continuem l’activitat de les mans fent una fotografia de la mà pel costat del palmell.A partir de la projecció a l´ordinador de la fotografia de les linies principals de les mans fer-ne una còpia en un full on s´ha repassat la sil.lueta de la mà.


En un full podem representar l´envers i els dors de la mà i desprès podem plantejar decorar el voltant del dors . A la vegada que es pot fer un mural on hi hagi totes les línies de les mans i siluetes de la mà dels alumnes de la classe.

Aquest treball es farà a partir d´un full pintat amb el color obtingut amb la indagació feta anteriorment de quina és la barreja de colors que component el color carn.

El tag, la signatura.

La grafologia posa en evidència com la nostra manera d’escriure i també la nostra signatura reflecteix el caràcter i la personalitat. El tag és una forma evolució de la signatura tradicional que es relaciona amb l’art del grafit. Els artistes que pinten al carrer solen firmar les seves creacions amb un gargot personal anomenat tag, o simplement les trobem a les parets sense estar relacionades amb cap dibuix.

Cada alumne crearà el seu tag i el pintarà sobre el treball anterior o el pot passar a volum per obtenir amb les tres fases de la pràctica una mostra completa de la pròpia identitat: el color de la pell, l’empremta i la signatura.
 
 

divendres, 15 de gener de 2010

LA PRINCESA SÀVIA


Les pintures de Santa Caterina de la Seu d´Urgell. Són un exemple tardà però extraordinari de pintura romànica catalana. Concebudes com a part de la decoració d´una de les capelles de la catedral de la Seu d´Urgell i van ser redescobertes a principis del segle XX, i posteriorment arrencades i venudes en tres parts independents al mercat internacional d´antiguitats.Les pintures són una mostra de les trasformacions que es produeixen a la pintura romànica catalana a mitjan segle XIII, quan reb la influència del gòtic lineal francès. El conjunt té relació amb el bisbe Ponç de Vilamur, destacat combatent de l´heretgia càtara a la diòcesi d´Urgell. El protagonisme de Santa Caterina en les pintures té relació amb aquest fet, ja que la santa era model de la predicació antiherètica i patrona de l´ordre dominic, nascut per lluitar contra el catarisme.
Les pintures van ser arrencades amb la tècnica coneguda com a strappo, utilitzada durant els anys 20 i 30 del segle XX per arrencar sistemàticament els grans conjunts de pintura romànica de Catalunya.www.mnac.cat

dissabte, 2 de gener de 2010

EL NOU POP ART

El Pop Art (clica per veure l´explicació.)

Alguns dels representants d´aquesta corrent artística són en l´actualitat:

Richard Prince (USA 1949) Va començar a fer-se famòs amb la seva sèrie Cowboys. Va utilitzar aquests simbols per explorar els seus discursos sobre la identitat nacional i l´autoria de l´art.Jeff Koons(1955)Realitza enormes escultures de metall de colors amb forma d´animals, cors amb les que preten denunciar l´obsesió consumista de la societat. Però ell és al mateix temps un dels artistes vius més cars. Ell diu que la seva obra és el que veiem sense significats ocults.Ignasi Aballí (Espanya 1958) Obsesionat per l´acumulació de producctes culturals, utilitza les seves coleccions per reflexionar sobre el procès creatiu i els residus quotidians com a material artístic.Takashi Murakami (Japó 1962) Els seus personatges manga estan presents en molts museus contemporànis.Seth Price (Estats Units 1937) Retallar i enganxar és el seu lema. Barreja videos de diferents artistes, els mitjans de comunicació de mases són un lloc ideal on jugar a reendreçar i crear.

divendres, 1 de gener de 2010

Descobrint www...LA CANALLA CONDAL

La disponibilitat de temps, la curiositat i la necessitat d´interactuar que permet compartir idees i coneixements, afavoreixen les recerques per la xarxa.

Voldria fer esment de la web La canalla condal on es barregen artistes de diferents disciplines i al mateix temps comparteixen diversos enllaços que ens permeten conèixer les seves obres.

Ells ens donen la Benvinguda així:
"LA CANALLA CONDAL es un proyecto que surgió de la necesidad. De la necesidad de liberar la expresión artística de los malos tiempos. Cuando en la calle soplaban vientos de guerra, cuando la intolerancia se ponía las botas, cuando se empezaba a perder la confianza en quienes dicen representarnos. Luego llegaron las prohibiciones y los controles con la excusa de un mal exterminador.
La calle se mostraba hostil y entonces nuestros bares se convirtieron en refugios y las noches se hicieron más densas. Músicas, palabras e imágenes expresaban la impotencia y la rabia de una respuesta casi clandestina en clave de diversión. Humos, alcoholes y esencias... La procesión, como suele decirse, iba por dentro. Pero no nos gustan las patadas...
Han pasado pocos años y el panorama apenas ha cambiado. Lejos de progresar en inteligencia y bienestar la sociedad ha elegido el oportunismo y la violencia. El arte es nuestra opción. La estética nuestra expresión. Qué más da de dónde vengáis y qué lengua habléis...
LA CANALLA CONDAL reunió a un montón de creadores de distintas disciplinas: escritores, poetas, pintores, arquitectos, músicos, actores, hombres y mujeres, conocidos y no. La idea cuajó, pero el producto quedó parado. El colectivo se disgregó. Humana y geográficamente. Es hora de retomarlo y de mostrarlo.
LA CANALLA CONDAL no es una exposición. Es una actitud, nuestro propósito es crear un foro abierto a propuestas, proyectos, ideas y ocurrencias, donde los creadores tengan la libertad de acercarse y participar en la confección de la página web."

Txiqui Navarro & Eddy Collins